• Dit doet Ermena nu
  • Dit doet Ermena nu

Dit doet Ermena nu

Momenteel werk ik voor drie opdrachtgevers. 
Kernwoorden voor deze werkzaamheden zijn verandercommunicatie, strategie, projecten en programma's, incident- en crisiscommunicatie, maar ook positionering en communicatiebeleid.

Gasunie
Gasunie is al sinds de start van Ermena een terugkerend opdrachtgever. Voor de IT-afdeling heb ik meerdere langlopende projecten met grote impact voor de eindgebruikers begeleid. Telkens komen hierbij verandercommunicatie, communicatieadvies en de uitrol van communicatieactiviteiten aan de orde. Daarnaast word ik door Gasunie regelmatig gevraagd bedrijfsbrede communicatieprojecten te begeleiden. 

Plateau Openbaar Onderwijs Assen 
Voor Plateau werk ik aan een breed scala communicatieactiviteiten. Enerzijds ondersteun ik de Plateauscholen met hun positionering en adviseer ik hierbij over algemene vraagstukken. Anderzijds ontwikkel ik het incident- en crisiscommunicatiebeleid voor de scholen. Daarbij geef ik zo nodig ad-hoc ondersteuning aan de schooldirecteuren bij incidenten of lastige communicatievraagstukken. Onlangs is het traject ‘School in Business’ gestart waarvoor ik het opstellen van een 'langetermijnplan voor en door Plateau' begeleid. Voor de directeuren van de scholen en tijdens studiedagen van de leraren geef ik regelmatig workshops en presentaties.

BBL Company
Via BBL Company wordt aardgas getransporteerd tussen Nederland en United Kingdom. De BBL leiding ligt op de bodem van de Noordzee. Voor BBL heb ik samen met vormgevers de huisstijl aangepast en geimplementeerd. Ook is deelname aan E-world in Essen georganiseerd, waar BBL voor het eerst aanwezig was. Tot slot wordt de communicatie rondom het project Physical Reverse Flow (PRF) door mij opgepakt. PRF maakt het transport van aardgas tussen UK en Nederland mogelijk.